Các hoạt chất sinh học và dẫn xuất trong nấm Linh chi (Ganoderma lucidum)

 

Các phân tích của G-Bing Lin đã chứng minh các thành phần hóa dược tổng quát của nấm Linh chi như sau:

Nước: 12 – 13%

Cellulose: 54 – 56%

Lignine: 13 – 14%

Lipid: 1,9 – 2,0%

Saponine toàn phần: 0,3 – 1,23%

Alcaloide và Glucoside tổng số: 1,82 – 3,06%

Sterol: 0,11 – 0,16%

Protein: 0,08 – 0,12%

Hợp chất Nito: 1,6 – 2,1%

Thành phần khác: K, Zn, Ca, Mn, Na, khoáng thiết yếu, nhiều vitamin, amino acid, enzyme và hợp chất alcaloid(Nguyễn Hữu Đống và cs, 2002).

Từ những năm 1980 đến nay, bằng các phương pháp hiện đại: phổ kế UV (tử ngoại), IR (hồng ngoại), phổ kế khối lượng - sắc ký khí (GC – MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân và đặc biệt là kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) cùng phổ kế plasma (ICP), đã xác định chính xác gần 100 hoạt chất và dẫn xuất trong nấm Linh chi (Lê Xuân Thám, 1996).

Thành phần hóa học

Nhóm chất

Hoạt tính dược lý

Loại mô nấm

ARN

Nucleic acid

Kích thích hệ miễn dịch; ngăn ngừa virus

Bào tử

Không xác định

Akaloid

Bổ tim

Quả thể

Không xác định

Glycoprotein

Ức chế khối u

Quả thể

Adenosine

Nucleotide

Tăng sự lưu thông máu

Thư giãn cơ, giảm đau

Quả thể

Beta – D - glucans

Polysaccharid

Chống khối u

Kích thích hệ miễn dịch

Giảm lượng đường huyết

Bổ tim

Quả thể

Ganoderic Acids

Triterpenoid

Chống dị ứng

Bảo vệ gan

Ức chế tổng hợp cholesterol

Quả thể

Ganodermadiol

Triterpenoid

Giảm huyết áp

Ức chế ACE

Quả thể

Adenosinde

Nucleotide

Tăng sự lưu thông máu

Thư giản cơ, Giảm đau

Hệ sợi nấm

Beta – D -glucans

Polysaccharide

Chống khối u

Kích thích hệ miễn dịch

Tăng sản suất kháng thể

Hệ sợi nấm

Uridine, Uracil

Nucleoside

Phục hồi sự dẻo dai

Hệ sợi nấm

Cyclooctasulpher

 

Chống dị ứng

Hệ sợi nấm

Ling Zhi – 8

protein

Chống dị ứng quang phổ

Điều hòa huyết áp

Hệ sợi nấm

Ganodosterone

steroid

Bảo vệ gan

Hệ sợi nấm

Ganoderic Acids

Triterpenoid

Bảo vệ gan

Hệ sợi nấm

Ganoderic Acids T- O

Triterpenoid

Ức chế tổng hợp Cholesterol

Hệ sợi nấm

Oleic Acid

Acid béo

Chống dị ứng

Hệ sợi nấm

Các phân tích của G-Bing Lin đã chứng minh các thành phần hóa dược tổng quát của nấm Linh chi như sau:

Nước: 12 – 13%

Cellulose: 54 – 56%

Lignine: 13 – 14%

Lipid: 1,9 – 2,0%

Saponine toàn phần: 0,3 – 1,23%

Alcaloide và Glucoside tổng số: 1,82 – 3,06%

Sterol: 0,11 – 0,16%

Protein: 0,08 – 0,12%

Hợp chất Nito: 1,6 – 2,1%

Thành phần khác: K, Zn, Ca, Mn, Na, khoáng thiết yếu, nhiều vitamin, amino acid, enzyme và hợp chất alcaloid(Nguyễn Hữu Đống và cs, 2002).

Từ những năm 1980 đến nay, bằng các phương pháp hiện đại: phổ kế UV (tử ngoại), IR (hồng ngoại), phổ kế khối lượng - sắc ký khí (GC – MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân và đặc biệt là kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) cùng phổ kế plasma (ICP), đã xác định chính xác gần 100 hoạt chất và dẫn xuất trong nấm Linh chi (Lê Xuân Thám, 1996).

Thành phần hóa học

Nhóm chất

Hoạt tính dược lý

Loại mô nấm

ARN

Nucleic acid

Kích thích hệ miễn dịch; ngăn ngừa virus

Bào tử

Không xác định

Akaloid

Bổ tim

Quả thể

Không xác định

Glycoprotein

Ức chế khối u

Quả thể

Adenosine

Nucleotide

Tăng sự lưu thông máu

Thư giãn cơ, giảm đau

Quả thể

Beta – D - glucans

Polysaccharid

Chống khối u

Kích thích hệ miễn dịch

Giảm lượng đường huyết

Bổ tim

Quả thể

Ganoderic Acids

Triterpenoid

Chống dị ứng

Bảo vệ gan

Ức chế tổng hợp cholesterol

Quả thể

Ganodermadiol

Triterpenoid

Giảm huyết áp

Ức chế ACE

Quả thể

Adenosinde

Nucleotide

Tăng sự lưu thông máu

Thư giản cơ, Giảm đau

Hệ sợi nấm

Beta – D -glucans

Polysaccharide

Chống khối u

Kích thích hệ miễn dịch

Tăng sản suất kháng thể

Hệ sợi nấm

Uridine, Uracil

Nucleoside

Phục hồi sự dẻo dai

Hệ sợi nấm

Cyclooctasulpher

 

Chống dị ứng

Hệ sợi nấm

Ling Zhi – 8

protein

Chống dị ứng quang phổ

Điều hòa huyết áp

Hệ sợi nấm

Ganodosterone

steroid

Bảo vệ gan

Hệ sợi nấm

Ganoderic Acids

Triterpenoid

Bảo vệ gan

Hệ sợi nấm

Ganoderic Acids T- O

Triterpenoid

Ức chế tổng hợp Cholesterol

Hệ sợi nấm

Oleic Acid

Acid béo

Chống dị ứng

Hệ sợi nấm

02:14:12   18/12/2019

Chat Zalo