Nấm thái lát có bị mất bào tử không?

  • Vì bào tử rất nhỏ nên dễ bay trong không khí nên trong quá trình thái lát cũng sẽ mất đi một chút bào tử. Do Bào tử bám thành nhiều lớp khá chắc cùng với môi trường sản xuất của công ty TNT kín, vô trùng nên sự hao hụt bào tử cũng không đáng kể, vì vậy hoàn toàn không làm giảm chất lượng của sản phẩm.
02:03:44   18/12/2019

Chat Zalo