Quả nấm to và quả nấm nhỏ dược tính có khác nhau không?

  • Dược tính của Linh chi phụ thuộc vào hàm lượng các hoạt chất có trong bào tử và mũ nấm.
  • Điều này phụ thuộc vào chủng loại nấm, thời gian thu hoạch, chế độ bảo quản, điều kiện nuôi trồng nấm. Không nên dùng tai nấm quá to vì có thể bị hoá gỗ nhiều, tai nấm nhỏ thì chưa tạo đủ lượng bào tử hoặc thành phần hoạt chất chưa nhiều. Các tai nấm có kích thước từ 10-30 cm là phù hợp.
  • Ngoài ra nên lưu ý không nên bỏ lớp bào tử trên mũ nấm vì bào tử chứa thành phần hoạt chất rất cao.
02:04:33   18/12/2019

Chat Zalo